Reklamace

Záruční podmínky

 

Proto, aby bylo nesporné, že případné uplatnění reklamace je oprávněné, je bezpodmínečně nutné dodržet tyto záruční podmínky.

V opačném případě se může stát, že reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky, které je nezbytné pro uplatnění reklamace dodržet:

Zajištění karantény nové drůbeže po dobu 28 dnů od zakoupení, a to z důvodu případného zabránění přenosu nemocí od staré drůbeže na novou.

Před závozem nové drůbeže a následně co tři měsíce provádět desinfekci všech prostor, ve kterých se bude drůbež pohybovat.

Odchovna nebo kurník musí mít hladké a omyvatelné stěny i podlahu.

Drůbež je nutné krmit pouze krmivy pro danou drůbež, které budou odpovídat i věku drůbeže.

Dodržovat zásady zoohygieny a zásady odchovu a výkrmu

Při prvních příznacích o změně zdravotního stavu ihned informovat naši firmu.

V případě úhynu drůbeže, odeslat drůbež do Státního veterinárního ústavu k odbornému vyšetření, s tím, aby v pitevním protokolu bylo vyznačeno, kolik kusů drůbeže bylo doručeno.

O změně zdravotního stavu, popř. o výsledcích vyšetření, popřípadě úhynu drůbeže, počtu kusů a po odeslání vzorků veterinárnímu ústavu, ihned nás kontaktujte. Vše zašlete na e-mail: prodvur@prodvur.cz

Při reklamaci je nutné předložit doklad o nákupu zboží, proto si ho pečlivě uschovejte, bez řádného dokladu nebude reklamaci vyhověno.

Lze reklamovat:

Drůbež,vrozené vady ( poškozená kostra, zobák a další),pohlaví drůbeže,záměna dodaného druhu drůbeže.